Lập Trình Thi Đấu

Khóa học lập trình thi đấu dành cho các bạn học sinh, sinh viên IT yêu thích thuật toán và có định hướng học thuật toán để thi đấu các kỳ thi học sinh giỏi, tin học trẻ, Olympic tin học sinh viên.

Nội dung của khóa học cũng giúp bạn dễ dàng vượt qua những bài phỏng vấn thuật toán khó khăn nhất tại các doanh nghiệp lớn. 

Để tham gia được khóa học này bạn cần thành thạo ngôn ngữ lập trình C++ & STL, đã nắm vững các cấu trúc dữ liệu, giải thuật và đồ thị. Đặc biệt bạn cần có niềm đam mê với thuật toán và thi đấu lập trình.

Bestseller
30 học viên
Đội Ngũ 28Tech
Đội Ngũ 28Tech
Lộ trình khóa học

Tổng quan khóa học

Khóa học gồm 65 buổi (130 giờ học) kéo dài trong 4 tháng, mỗi tuần học viên sẽ có 4 buổi học.

Khóa học dành cho các bạn sinh viên CNTT hoặc học sinh đam mê mảng thuật toán, lập trình thi đấu muốn học để thi đấu lập trình thuật toán. 

Các contest trong khóa học được chuẩn bị và sử dụng nền tảng chấm bài tự động của Hackerrank, Codeforces để các bạn có thể nộp lời giải và tự đánh giá kết quả. Khóa học với 18-20 contest gồm 600 - 650 bài tập được chuẩn bị kỹ lưỡng là một trong những yếu tố nâng cao chất lượng giảng dạy. Toàn bộ bài tập trong contest sẽ được giáo viên giải chi tiết.

Thời lượng : 65 buổi học (130 giờ học)

Thời gian học : 4 tháng 

Hình thức học: Online qua Zoom

Số buổi trên tuần : 4 buổi (2h/buổi)

Số lượng contest : 18

Số lượng bài tập : 600 - 650

Yêu cầu đầu vào : C++, STL, Thành thạo các Cấu trúc dữ liệu & giải thuật

Xem Thêm

Lộ trình khóa học

 • Bài 1 : Chữa contest đầu vào
  - Set, Map
  - Kiến thức toán trong lập trình
  - Chữa contest đầu vào
  - Giao contest 1 Codeforces
 • Bài 2 : Hướng dẫn contest 1
  - Hướng dẫn giải bài tập contest 1
 • Bài 3 : Queue, Stack, Deque
 • Bài 4 : Hướng dẫn contest 1

 • Bài 5 : Sàng, Phân tích SNT, Phi hàm Euler, Tổ hợp
 • Bài 6 : Thuật Euclid mở rộng, Phương trình tuyến tính, Nghịch đảo modulo
 • Bài 7 : Hướng dẫn contest 2

 • Bài 8 : Duyệt: Brute Force (Trâu, Vét cạn), Thao tác bit (bitwise), Độ phức tạp (Time Complexity) - P1
  - Giao contest 3
 • Bài 9 : Duyệt: Brute Force (Trâu, Vét cạn), Thao tác bit (bitwise), Độ phức tạp (Time Complexity) - P2
 • Bài 10 : Hướng dẫn contest 3
 • Bài 11 : Duyệt: Đệ quy, Backtracking (Quay lui), Nhánh cận - P1
  - Giao contest 4
 • Bài 12 : Duyệt: Đệ quy, Backtracking (Quay lui), Nhánh cận - P2
  - Giao contest định kỳ 1

 • Bài 13 : Hướng dẫn contest 4
 • Bài 14 : Mảng cộng dồn, Hai con trỏ
  - Giao contest 5
 • Bài 15 : Tham lam
 • Bài 16 : Hướng dẫn contest 6
 • Bài 17 : Chặt nhị phân P1
  - Giao contest 6
 • Bài 18 : Chặt nhị phân P2, Tam phân
 • Bài 19 : Hướng dẫn contest 6

 • Bài 20 : Lý thuyết đồ thị, DFS, BFS - P1
  - Giao contest 7
 • Bài 21 : Lý thuyết đồ thị, DFS, BFS - P2
 • Bài 22 : Hướng dẫn contest 7
 • Bài 23 : Shortest Path (BFS 0 - 1, Dijkstra, Floydd, Bellmanford) - P1
  - Giao contest 8
 • Bài 24 : Shortest Path (BFS 0 - 1, Dijkstra, Floydd, Bellmanford) - P2
 • Bài 25 : Hướng dẫn contest 8
  - Giao contest định kỳ 2
 • Bài 26 : Hướng dẫn contest 8 phần 2

 • Bài 27 : Đệ quy có nhớ, QHD cơ bản P1 (Knapsack, LIS,...)
  - Giao contest 9
 • Bài 28 : Quy hoạch động cơ bản P2
 • Bài 29 : Hướng dẫn contest 9 P1
 • Bài 30 : Hướng dẫn contest 9 P2
 • Bài 31 : Quy hoạch động chữ số
  - Giao contest 10
 • Bài 32 : QHD nhân ma trận
 • Bài 33 : QHD trạng thái (Bitmask)
 • Bài 34 : Hướng dẫn contest 10

 • Bài 35 : DSU, MST (Kruskal, Primm) P1
  - Giao contest 11
 • Bài 36 : DSU, MST (Kruskal, Primm) P2
 • Bài 37 : Hướng dẫn contest 11
 • Bài 38 : Fenwick tree
  - Giao contest 12
 • Bài 39 : Segment tree P1
 • Bài 40 : Segment Tree P2 (lazy)
 • Bài 41 : Hướng dẫn contest 12
  - Contest định kỳ 3

 • Bài 42 : DP trên cây (on Tree)
  - Giao contest 13
 • Bài 43 : DP & CTDL
 • Bài 44 : DP nâng cao
 • Bài 45 : Hướng dẫn contest 13

 • Bài 46 : RMQ
  - Giao contest 14
 • Bài 47 : LCA, BinLifting
 • Bài 48 : Hướng dẫn contest 14 phần 1
 • Bài 49 : Hướng dẫn contest 14 phần 2
 • Bài 50 : Thành phần liên thông mạnh : Kosaraju, Tarjan
  - Giao contest 15
 • Bài 51 : Khớp & Cầu
 • Bài 52 : Hướng dẫn contest 15 phần 1
 • Bài 53 : Hướng dẫn contest 15 phần 2

 • Bài 54 : Hashing, Trie P1
  - Giao contest 16
 • Bài 55 : KMP, Z function P2
 • Bài 56 : Hướng dẫn contest 16

 • Bài 57 : Euler tour, Segment Tree trên cây
  - Giao contest 17
 • Bài 58 : Heavy Light Decomposition
 • Bài 59 : Hướng dẫn contest 17 phần 1
 • Bài 60 : Hướng dẫn contest 17 phần 2
 • Bài 61 : Chia căn P1
  - Giao contest 18
 • Bài 62 : Chia căn P2
 • Bài 63 : Chia để trị
 • Bài 64 : Hướng dẫn contest 18
  - Giao contest tổng kết cuối khóa
 • Bài 65 : Hướng dẫn contest tổng kết cuối khóa

Mục tiêu khóa học

Thành thạo CTDL & Giải thuật
Thành thạo CTDL & Giải thuật

Bạn sẽ thành thạo các cấu trúc dữ liệu, thuật toán và kỹ năng nâng cao trong lập trình sau khi hoàn thành khóa học.

1
Thi đấu lập trình, tin học
Thi đấu lập trình, tin học

Có đủ khả năng tham gia các cuộc thi về lập trình thuật toán ở cấp học sinh, sinh viên hay trong các cuộc thi lập trình được tổ chức bởi các doanh nghiệp

2
Dành học bổng, làm đẹp CV
Dành học bổng, làm đẹp CV

Kiến thức về thuật toán giúp bạn có thể đặt được học bổng tài trợ của công ty lớn như Samsung, Viettel, thành tích trong các cuộc thi về lập trình thi đấu sẽ giúp bạn có một CV đẹp hơn.

3
Trở thành nhân lực CNTT chất lượng cao
Trở thành nhân lực CNTT chất lượng cao

Sự khác biệt trong tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề sẽ giúp bạn có ưu thế cạnh tranh và dễ phát triển được sư nghiệp.

4

Kết quả khóa học

Kiến thức hoàn thiện
Kiến thức hoàn thiện

Hoàn thiện kiến thức về thuật toán & cấu trúc dữ liệu, một kỹ năng rất được quan tâm bởi các doanh nghiệp khi tuyển dụng lập trình viên.

1
Tư duy của lập trình viên giỏi & Code tối ưu
Tư duy của lập trình viên giỏi & Code tối ưu

Bài tập đa dạng, phong phú, bám sát kỹ năng cần có của lập trình viên hiện đại và hệ thống chấm bài tự động sẽ giúp bạn cực kỳ nhiều trong việc phát triển tư duy. Bạn bắt buộc phải học code một các chính xác và tối ưu.

2
Hộ trợ việc học tập tại đại học & Phỏng vấn
Hộ trợ việc học tập tại đại học & Phỏng vấn

Kiến thức và mức độ khó của bài tập trong khóa học phù hợp với mọi sinh viên các trường đại học sẽ hỗ trợ cho việc học lập trình và thuật toán của bạn dễ dàng và nhanh chóng hơn. Ngoài ra những kiến thức và kỹ năng trong khóa học cũng giúp bạn chuẩn bị tốt cho vòng phỏng vấn về tư duy lập trình, thuật toán.

3
Kỹ năng cho lập trình thi đấu
Kỹ năng cho lập trình thi đấu

Đây là khóa học cung cấp cho bạn những kiến thức nâng cao cần có cho những bạn có mục tiêu thi đấu lập trình, tin học trẻ, học sinh giỏi, ICPC...

4
Kinh nghiệm giải bài với hệ thống chấm tự động
Kinh nghiệm giải bài với hệ thống chấm tự động

Có kinh nghiệm giải bài tập trên các nền tảng chấm bài online tự động như Codeforces, Hackerrank, SPOJ. Đây một bước chuẩn bị vững vàng với các bạn theo đuổi lập trình thi đấu hoặc đam mê với thuật toán. Các doanh nghiệp tuyển dụng cũng đang sử dụng hệ thống chấm tự động trong vòng phỏng vấn thuật toán.

5
Nền tảng & sự tự tin của lập trình viên
Nền tảng & sự tự tin của lập trình viên

Để trở thành lập trình viên thì bạn cần phải học rất nhiều nhưng đầu tiên bạn cần biết code tốt đã, việc có nền tảng tốt sẽ giúp bạn tự tin và đi xa hơn trong tương lai. 28Tech luôn cố gắng giúp bạn lọt vào 30% lập trình viên có kỹ năng tốt nhất.

6

Đối tượng tham gia

Sinh viên ngành Công Nghệ Thông Tin

Sinh viên ngành IT tại các trường đại học đã có kiến thức về kỹ thuật lập trình và ngôn ngữ lập trình C++, thư viện STL.

1
Các bạn có đam mê với thuật toán & thi đấu
Các bạn có đam mê với thuật toán & thi đấu

Những bạn học sinh, sinh viên yêu thích tin học và thuật toán có mong muốn đạt thành tích cao trong các cuộc thi về lập trình.

2
Học Sinh Cấp 2, 3 Đam Mê Lập Trình
Học Sinh Cấp 2, 3 Đam Mê Lập Trình

Các bạn học sinh cấp 2, 3 muốn học lập trình để thi học sinh giỏi, tin học trẻ, Olympic tin học... Hoặc các bạn học sinh yêu thích lập trình muốn bắt đầu học lập trình một cách bài bản

3
Lập trình viên
Lập trình viên

Lập trình viên đã đi làm muốn trau dồi thêm kỹ năng về thuật toán & cấu trúc dữ liệu để phục vụ công việc.

4

Lý do bạn nên học

Học 1 được rất nhiều
Học 1 được rất nhiều

Học Lập trình thi đấu tại 28Tech bạn đã được học kiến thức các môn học : Kỹ thuật lập trình, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, toán rời rạc, lý thuyết đồ thị

1
Tư duy thuật toán quyết định bạn là ai?
Tư duy thuật toán quyết định bạn là ai?

Tư duy thuật toán tốt là một kỹ năng mà nhà tuyển dụng đánh giá rất cao ở ứng viên. Hầu hết sinh viên tại các trường đại học hiện nay học thuật toán chưa đủ để có thể phát triển lâu dài.

2
Tài Liệu & Bài Tập Chất Lượng Cao
Tài Liệu & Bài Tập Chất Lượng Cao

Bài tập được chuẩn bị bám sát với kỹ năng cần có của lập trình viên khi đi học đi làm kết hợp với hệ thống chấm bài tự động 24/24

3
Hệ thống chấm bài tự động Hackerrank & Codeforces
Hệ thống chấm bài tự động Hackerrank & Codeforces

Khi tham gia học bạn sẽ được cung cấp tài khoản và bài tập Hackerrank, Codeforces để luyện tập. Đây là website chấm bài tự động cực kỳ nổi tiếng trên thế giới giúp bạn code tối ưu và chính xác hơn.

4
Đội ngũ 28Tech
Đội ngũ 28Tech

Đội ngũ 28Tech luôn tận tâm, cố gắng, nhiệt huyết nhằm tạo môi trường học tập tốt nhất. Chúng mình không ngừng nâng cao kiến thức và kỹ năng sư phạm của mình để đáp ứng được mong đợi của các bạn sinh viên.

5
Support từ giảng viên, trợ giảng
Support từ giảng viên, trợ giảng

Giảng viên, trợ giảng của khóa học đều là các bạn sinh viên có nhiều thành tích trong lập trình thi đấu tại các cuộc thi Olympic tin học sinh viên cũng như HSG Quốc gia khi còn là học sinh.

6
Định hướng học tập khoa học, đầy đủ
Định hướng học tập khoa học, đầy đủ

Hệ thống kiến thức và bài tập tại 28Tech được thiết kế để bạn có thể đạt được những kỹ năng cần có của một lập trình viên giỏi. Bạn sẽ không phải tìm thêm tài liệu, bài tập, sách hay ebook nữa, và cũng không sợ bị học thiếu nội dung hay chưa đủ độ khó. Việc này giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian so với tự học.

7
Phát triển nghề nghiệp
Phát triển nghề nghiệp

Một lập trình viên giỏi và có thể phát triển tốt trong tương lai chắc chắn cần tư duy thuật toán, công nghệ tốt và có khả năng tối ưu code.

8
Video Images
6,990,000 đ12,000,000 đ
 • Ngày khai giảng10/06/2024
 • Lịch họcThứ 2, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 7
 • Giờ học19h - 21h
 • Số lượng bài giảng65
 • Giảng viênĐội Ngũ 28Tech
Khóa Học

Lập Trình Thi Đấu

Khóa học lập trình thi đấu dành cho các bạn học sinh, sinh viên IT yêu thích thuật toán và có định hướng học thuật toán để thi đấu các kỳ thi học sinh giỏi, tin học trẻ, Olympic tin học sinh viên.

Nội dung của khóa học cũng giúp bạn dễ dàng vượt qua những bài phỏng vấn thuật toán khó khăn nhất tại các doanh nghiệp lớn. 

Để tham gia được khóa học này bạn cần thành thạo ngôn ngữ lập trình C++ & STL, đã nắm vững các cấu trúc dữ liệu, giải thuật và đồ thị. Đặc biệt bạn cần có niềm đam mê với thuật toán và thi đấu lập trình.

00Ngày
00Giờ
00Phút
00Giây

Đăng ký khóa học

ĐĂNG KÝ NGAY
Lập Trình Thi Đấu
6,990,000đ12,000,000đ