(258 Đánh giá)

Lập trình C++ Cơ bản tới Nâng cao

 • 40 Bài giảng
 • Khai giảng: 03/06/2024
 • Lịch học: Thứ 2, Thứ 5, Thứ 7
 • Giờ học: 19h - 21h
Đội ngũ 28Tech
Đội Ngũ 28Tech
2,600,000đ4,800,000đ
(326 Đánh giá)

Lập trình C++ Nâng cao

 • 48 Bài giảng
 • 50 Học viên
 • Khai giảng: 06/06/2024
 • Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 7
 • Giờ học: 19h - 21h
Đội ngũ 28Tech
Đội Ngũ 28Tech
2,750,000đ5,000,000đ
(290 Đánh giá)

Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật

 • 48 Bài giảng
 • Khai giảng: 06/06/2024
 • Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 7
 • Giờ học: 21h - 23h
Đội ngũ 28Tech
Đội Ngũ 28Tech
2,950,000đ6,000,000đ
(268 Đánh giá)

Lập Trình Thi Đấu

 • 65 Bài giảng
 • 30 Học viên
 • Khai giảng: 10/06/2024
 • Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 7
 • Giờ học: 19h - 21h
Đội ngũ 28Tech
Đội Ngũ 28Tech
6,990,000đ12,000,000đ
(215 Đánh giá)

Lập trình Java và SQL

 • 36 Bài giảng
 • 50 Học viên
 • Khai giảng: 14/05/2024
 • Lịch học: Thứ 3, Thứ 6, Chủ Nhật
 • Giờ học: 19h - 21h
Đội ngũ 28Tech
Đội Ngũ 28Tech
2,800,000đ6,000,000đ
(286 Đánh giá)

Lập trình Front-end (Mới)

 • 52 Bài giảng
 • 36 Học viên
 • Khai giảng: 17/06/2024
 • Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6
 • Giờ học: 21h - 23h
Đội ngũ 28Tech
Đội Ngũ 28Tech
5,800,000đ13,000,000đ
(350 Đánh giá)

Lập trình Back-end NodeJS

 • 55 Bài giảng
 • 36 Học viên
 • Khai giảng: 17/06/2024
 • Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6
 • Giờ học: 19h-21h
Đội ngũ 28Tech
Đội Ngũ 28Tech
7,000,000đ14,000,000đ
(320 Đánh giá)

Lập trình Back-end Java

 • 48 Bài giảng
 • 32 Học viên
 • Khai giảng: 20/06/2024
 • Lịch học: Thứ 2, Thứ 5, Thứ 7
 • Giờ học: 21h - 23h
Đội ngũ 28Tech
Đội Ngũ 28Tech
7,000,000đ14,000,000đ